МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Профил на купувача

Документи за събиране на оферти по публична покана:

Осъществяване на абонаментно сервизно обслужване

Публикувано в Новини, Профил на купувача

Протокол №1 на комисията за доставка на UPS- система

Протокол №1 /15-10-2014 г. на комисията определена със Заповед на Управителя за

Публикувано в Новини, Профил на купувача

Прекратяване на Доставка на гориво за отопление / природен газ/, обявена в РОП под № 00998-2014-0003/ 24.07.2014 г.

Решение за прекратяване на открита процедура за доставка на гориво, съгласно чл.39 ал. 1 от Закона за енергетиката  reshenie_za_prekratqvane_na_prozedura

Публикувано в Новини, Профил на купувача

Договор №103-33/14 за доставка на мед.изделия за Ангиографска лаборатория

Във връзка с проведена процедура за обществена поръчка с предмет

Публикувано в Новини, Профил на купувача