МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Профил на купувача

Откриване на процедура по ЗОП

МБАЛ „свети Врач“ ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради. Информация и Документация за участие в процедурата може да изтеглите тук:

Публикувано в Новини, Профил на купувача

Плащания месец Ноември 2015г.

Плащания за месец ноември 2015г. по договори по ЗОП: лекарства Мед. консумативи

Публикувано в Профил на купувача

Плащания Октомври 2015

Плащания за месец октомври по договори по ЗОП: Лекарствени продукти Водачи, балони, катетри Мед. консумативи Стентове

Публикувано в Профил на купувача

Плащания Септември 2015

Плащания за месец септември по договори по ЗОП:  Лекарствени продукти Мед. консумативи Водачи, балони катетри Стентове

Публикувано в Профил на купувача

Плащания Август 2015

Август

Публикувано в Профил на купувача