МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Услуги

Клинични пътеки

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД с адреси на дейност в гр.Сандански и гр.Петрич има сключен договор с НЗОК за болнично лечение на пациенти по следните клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури за 2020 година:

№ на КПИме на клиничната пътекаЦена на КП
1Стационарни грижи при бременност с повишен риск 484,00 лв.
3Оперативни процедури за задържане на бременност
210,00 лв.
4.1Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
236,00 лв.
4.2Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 г.с. до 26 г.с. на плода
340,00 лв.
5Раждане
940,00 лв.
6Грижи за здраво новородено дете
286,00 лв.
7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
960,00 лв.
9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
1178,00 лв.
16Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
452,00 лв.
17.1Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания за лица над 18г.
750,00 лв.
18.1Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18г.
1 320,00 лв.
20.1Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания за лица над 18 г. и с изключение на процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90 /59970-02;59970-03;59970-04;35309-06;35309-07;35307-00; 35307-01; 35303-06; 34115-00; 34115-01/
3 318,00 лв.
24Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове (за лица над 18г.)
592,00 лв.
25Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
922,00 лв.
26Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

3 430,00 лв.
27Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
2 750,00 лв.
28Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

4 540,00 лв.
29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация (за лица над 18г.)
619,00 лв.
32.1Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда за лица над 18г.
589,00 лв.
33Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
479,00 лв.
36Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за лица над 18г.)
778,00 лв.
37Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за лица над 18г.)
2 944,00 лв.
38"Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест -
остра екзацербация /за лица над 18 години/"
678,00 лв.
39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
677,00 лв.
40.1Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
606,00 лв.
41.1Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
440,00 лв.
42.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
934,00 лв.
43Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията358,00 лв.
45Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
760,00 лв.
47.1Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18г.
1 679,00 лв.
47.2Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18г.2182,00 лв.
48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст (с изключение на пациенти до 28 ден от раждането)
935,00 лв.
49Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст (с изключение на пациенти до 28 ден от раждането)
742,00 лв.
50.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18г.
782,00 лв.
51.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
2 526,00 лв.
52.1Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18г.
1337,00 лв.
53.1Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18г.
1 432,00 лв.
56.1Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 г.
551,00 лв.
56.2Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 г.
663,00 лв.
61Диагностика и лечение на мултиплена склероза (за лица над 18г.)
770,00 лв.
62.1Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18г.
490,00 лв.
63.1Лечение на епилептичен статус прилица над 18г.
720,00 лв.
67Диагностика и лечение на паркинсонова болест
248,00 лв.
69.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18г.
636,00 лв.
72.1Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18г.

714,00 лв.
74.1Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години
920,00 лв.
84.1Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит (с изключение на бъбречно трансплантирани деца и бременни с пиелонефрит) при лица над 18 г.
610,00 лв.
84.2Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 г.700,00 лв.
98Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром (с изключение на лица до 28 ден от раждането и на диагнози с кодове: А01.0, А01.1, А01.2, А01.3, А01.4, А05.1, А05.2, А23.0, А23.1, А23.2, А23.3 и А23.8)790,00 лв.
100Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е (с изключение на лица до 28 ден от раждането и на диагноза с код В15.0)1431,00 лв.
101Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В,С и D (с изключение на лица до 28 ден от раждането и на диагнози с кодове В16.0 и В16.2)1665,00 лв.
104Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения (с изключение на диагнози с кодове А36, А37, А48, В01.2 и В01.8 (с пневмония и мозъчен оток))618,00 лв.
106.1Токсоалергични реакции при лица над 18 години
574,00 лв.
106.2Токсоалергични реакции при лица под 18 години
688,00 лв.
107Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
870,00 лв.
108Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
2 769,00 лв.
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
378,00 лв.
113.1Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)
200,00 лв.
113.2Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
427,00 лв.
114Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
2 392,00 лв.
115Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
2 800,00 лв.
127Консервативно лечение на съдова недостатъчност (за лица над 18 г. и само за лечение на остра венозна недостатъчност(с код на заболяване І80.2) и мигриращ тромбофлебит (с код на заболяване І82.1))
544,00 лв.
133Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми(с изключение на диагноза с код Н53.0-амблиопия и процедура *95.35 (96116-00)-ортоптично трениране)
280,00 лв.
134Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
256,00 лв.
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани (с изключение на лица под 9 год. възраст)
562,00 лв.
159Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
1 200,00 лв.
160Нерадикално отстраняване на матката
1 100,00 лв.
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
830,00 лв.
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (с изключение на процедура с код *71.71(35533-00) при деца под 9 год.)
354,00 лв.
164Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената(с изключение на процедура с код *70.79(35573-00) при деца под 9 год.)
862,00 лв.
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
494,00 лв.
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
3 220,00 лв.
172Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години (само в условия на спешност)
5 057,00 лв.
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
2 062,00 лв.
174Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години(само в условия на спешност)
2 990,00 лв.
175Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
2 936,00 лв.
176Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години(само в условия на спешност)
4 110,00 лв.
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
1 199,00 лв.
178Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години(само в условия на спешност)
1 890,00 лв.
179Оперативни процедури върху апендикс (с изключение на планови операции при лица до 9 год.)
728,00 лв.
180Хирургични интервенции за затваряне на стома ( за лица над 18 г.)
710,00 лв.
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (с изключение на планови операции при лица до 9 год. и планови операции на вродени малформации при деца до 18 год.)
530,00 лв.
182Оперативни процедури при хернии( за лица над 18 г.)
710,00 лв.
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация (с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
790,00 лв.
184Конвенционална холецистектомия(с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
1 240,00 лв.
185Лапароскопска холецистектомия(с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
1 010,00 лв.
186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища(с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
2 480,00 лв.
187Оперативни процедури върху черен дроб (за процедура с код *50.61 само в условия на спешност)
3 560,00 лв.
188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест(с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
1 659,00 лв.
189Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох с голям и много голям обем и сложност(само за процедура с код 52.22 (30578-00) в условия на спешност)
4 950,00 лв.
190Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност (с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
1 820,00 лв.
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
1 180,00 лв.
191.2Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (само за кодове на процедури 41.43(30596-00) и 41.5 (30597-00) в условия на спешност)
1 560,00 лв.
192Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции (с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
1 230,00 лв.
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия при лица над 18 години
336,00 лв.
195Оперативно лечение при остър перитонит (с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
2 398,00 лв.
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси (с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
1 698,00 лв.
197Консервативно лечение при остри коремни заболявания (с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
750,00 лв.
199.1Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания(за лица над 18 г.)
618,00 лв.
199.2Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания(за лица над 18 г.)
305,00 лв.
205Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение(за лица над 18 г.)
1 552,00 лв.
208Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
415,00 лв.
209Хирургично лечение при травма на главата (за лица над 18г.)1 111,00 лв.
210Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) -оперативно лечение (само за процедури с кодове: 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29) /39327-03; 39327-01; 39327-00; 39327-04; 39013-03; 18274-00; 18274-01; 18274-02; 18274-03; 18276-00; 90022-00; 39115-00; 52824-00; 39300-00; 39306-00; 39331-00; 39331-01; 39330-01; 39312-00; 39330-00; 39318-00; 39321-00; 39300-00; 39303-00; 90014-00/
830,00 лв.
216Спешни състояния в гръдната хирургия (с изключение на планови операции при лица под 18 г.)
635,00 лв.
217.1 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник /само за процедури с кодове: 78.59, 47921-00; *79.25, 47528-00; 79.29, 90589-00; *79.35, 47528-01 или 47519-00; *79.36, 47566-01; *79.55, 47525-01; *79.86, 90598-00; *79.87, 47066-00; *81.40,90552-00; *81.42, 49542-01; *81.43, 49542-01 в условия на спешност/
2 200,00 лв.
219Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
964,00 лв.
220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност /само за процедури с кодове: *77.12, 48412-00; *77.13,48406-02 или 48406-04; *77.22, 48412-00; *77.23, 48406-02 или 48406-04; *77.32, 48412-00; *77.33, 48406-02 или 48406-04; *79.31, 47465-01 или 47468-01 или 47429-01 или 47450-01 или 47459-01; 79.51, 90581-00; *79.81, 47012-00; *79.82, 47021-00; *79.83, 47033-00; *80.81, 90574-00; *80.82, 90574-00; *80.83, 90574-00; *81.23, 48939-00; *81.24, 49106-00; *81.25, 49200-00 ; *81.71, 46309-00 или 46312-00 или 46315-00 или 46318-00 или 46321-00 или 46309-01 или 46312-01 или 46315-01 или 46318-01 или 46321-01; *81.73, 49209-00; *81.74, 46324-00; *81.82, 48930-00; *82.35, 47981-02; *83.63, 48906-00; *83.87, 90586-00; *83.88, 47954-00;*84.04; 44328-02; *84.05, 44328-00; *84.06, 90535-00; *84.07, 44328-01 ;*84.3, 44376-00 в условия на спешност/
1 048,00 лв.
220.2Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от 1 пръст (лъч) /само за процедури с кодове: *77.12, 48412-00; *77.13,48406-02 или 48406-04; *77.22, 48412-00; *77.23, 48406-02 или 48406-04; *77.32, 48412-00; *77.33, 48406-02 или 48406-04; *79.31, 47465-01 или 47468-01 или 47429-01 или 47450-01 или 47459-01; 79.51, 90581-00; *79.81, 47012-00; *79.82, 47021-00; *79.83, 47033-00; *80.81, 90574-00; *80.82, 90574-00; *80.83, 90574-00; *81.23, 48939-00; *81.24, 49106-00; *81.25, 49200-00 ; *81.71, 46309-00 или 46312-00 или 46315-00 или 46318-00 или 46321-00 или 46309-01 или 46312-01 или 46315-01 или 46318-01 или 46321-01; *81.73, 49209-00; *81.74, 46324-00; *81.82, 48930-00; *82.35, 47981-02; *83.63, 48906-00; *83.87, 90586-00; *83.88, 47954-00;*84.04; 44328-02; *84.05, 44328-00; *84.06, 90535-00; *84.07, 44328-01 ;*84.3, 44376-00 в условия на спешност/
1 250,00 лв.
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
494,00 лв.
235Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) /с изключение на лечебно - възстановителни операции при лица до 5 годишна възраст/
560,00 лв.
254Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **
56,00 лв. на ден
256Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **
84,00 лв. на ден
263Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
336,00 лв.
265Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
336,00 лв.
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
126,00 лв.
№ на АПр/КПрИме на Амбулаторната/клиничната процедураЦена на АПр/КПр
1.1Хрониохемодиализа170,00 лв.
2Перитонеална диализа с апарат130,00 лв.
3Перитонеална диализа без апарат93,00 лв.
4Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия182,00 лв.
11Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика91,00 лв.
19Оперативно отстраняване на катаракта (с изключение на пациенти на възраст над 28 ден от раждането)380,00 лв.
20Хирургично лечение на глаукома (с изключение на пациенти на възраст над 28 ден от раждането)400,00 лв.
21Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност (с изключение на пациенти на възраст над 28 ден от раждането)150,00 лв.
22Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник193,00 лв.
23Малки оперативни процедури на таза и долния крайник256,00 лв.
26Амбулаторни хирургични процедури90,00 лв.
29Поетапна вертикализация и обучение в ходене100,00 лв.
34Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт (над 18 год.)120,00 лв.
Клинична процедура №1Диализно лечение при остри състояния170,00 лв.