Свободни места за специализация и провеждане на практическо обучение за 2018г.

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД (за адреса на лечебното заведение в гр.Сандански, Паркова зона) ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА:

  1. Практическо обучение на магистри – лекари по специалности, както следва:

–  КАРДИОЛОГИЯ                     –   2/две/ места

– ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА –    1/едно/ място

– ХИРУРГИЯ                             –     1/едно/ място

– АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 2 /две/ места

  1. Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по направление „Здравни грижи“

  –   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  – 5 места

  –   АКУШЕРКА                        – 1 място

  –   КЛИНИЧЕН ЛАБОРАНТ   – 1 място

  –   РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ  – 2 места

Желаещите да кандидатстват за горепосочените места, следва да представят следните документи:

              –  Заявление по образец / от интернет страницата на МБАЛ„Югозападна болница“ ООД

       –  Диплома за завършено висше медицинско образование  / нотариално заверено копие за магистри – лекари /

             – Уверение за завършен IV курс на обучение за специалистите от направление „Здравни грижи“, книжка за провеждане на учебна практика

             –  Автобиография

Документи ще се приемат в деловодството на болницата  целогодишно.

Приема на специализанти ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите, от комисия определена от Управителя. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на събеседването.

Лекари работещи на трудов договор в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, кандидатстващи  за специализация  ще бъдат с предимство.

Публикувано на

Още