Свободни места за специализация -допълнение

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД обявява още една свободна длъжност за лекар-специализант по образна диагностика.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление
  2. Диплом за завършено висше образование – нотариално заверено копие за магистри-лекари
  3. Автобиография

Документи за заемане на длъжността се приемат в Деловодството на болницата всеки работен ден от 8.00 до 16.30ч. до 28.02.2017г. (включително).

Приемът ще се извършва по документи и събеседване с кандидатите от комисия, назначена от управителя на болницата.

 

Публикувано на