МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Документи за събиране на оферти по публична покана:

Осъществяване на абонаментно сервизно обслужване

Публикувано в Новини, Профил на купувача

Протокол №1 на комисията за доставка на UPS- система

Протокол №1 /15-10-2014 г. на комисията определена със Заповед на Управителя за

Публикувано в Новини, Профил на купувача