Откриване на процедура по ЗОП

МБАЛ „свети Врач“ ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради. Информация и Документация за участие в процедурата може да изтеглите тук:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НН

Публикувано на

Още