МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Хирургия

Екип

Д-р Георги Иванов Алексиев – Началник отделение

Роден 1967г. в гр. Видин. Завършва средното си образование в Английска гимназия 1985г. с отличие. 1993г. – завършва медицина в МУ гр. Плевен. След спечелен конкурс започва работа като хирург в Общинска болница гр. Белоградчик. 1995г. започва Клинична ординатура по хирургия в Университетска болница «Александровска « 1999г. Придобива специалност и е назначен като хирург във ІІ хирургия на «Александровска болница «, където работи до 2006г. Същата година започва работа като старши ординатор в Хирургично отделение в Общинска болница гр. Сандански. От 2008г. е Началник на отделението по Хирургия. Има сартифицирани курсове по лапароскопска хирургия и абдоминална ехография. Владее 3 езика.


Д-р Иван Божиков Динчев – Старши ординатор

Роден 1962г. в гр. Петрич. Завършва средното си образование 1980 гр. Петрич. 1988г. завършва висше образование МА гр. София. Придобита специалност по хирургия 1993г. От 1989г. работи в Общинска болница гр. Петрич като хирург. 2001г. – Директор на МЦ – гр. Петрич. 2003г. започва работа като старши ординатор в Хирургично отделение на МБАЛ « Св. Врач « гр. Сандански. Има сартифицирани курсове по лапароскопска хирургия; абдоминална ехография; горна ендоскопия.


Д-р Елка Луканова Симеонова – Оринатор

Родена 1947 г. гр. Севлиево. Завършила 114 гимназия с изучаване на английски език гр. София – 1965 г. Приета в Медицинска академия специалност медицина, която завъшва 1972г. до 1974 г. – стажант – асистент във ІІ Хирургия на Медицинска академия. 1974г. – редовен асистент във ІІ Хирургия гр. София до 2005г. 2005г. – 2007г. – гр. Сандански – ординатор. 2008г. – до 2009г. гр. Ботеврад. 2009г. – 2011г. – работи като ординатор в МБАЛ «Св. Врач» гр. Сандански.


Д-р Соня Недкова Христова – Ординатор

Родена 1961г. в гр. Кула обл. Видин. Начално, основно и средно образование получила в тогавашното СОУ « В Левски « гр. Кула. /1979 год. – дипломирана /. 1979г.- 1985 г. студент по «медицина « в МУ ВМИ гр. София. От 1985г. – до 2006г. – работи в МБАЛ « Панайот Хитов « гр. Кула, обл. Видин – 1година – педиатър, 1 година инфекционист и след това хирург. 1991г. – взима специалност Хирургия. 2006г. – 2007г. – работи във ФСМП гр. Сандански. От 2007г. – до сега ординатор в Хирургично отделение на МБАЛ «СВ. Врач « гр. Сандански. Има сартифицирани курсове по абдоминална ехография; горна ендоскопия; заболявания на млечната жлеза.


Д-р Александър Тодоров Бояджиев – Ординатор

Роден 1967г.- в гр. Белоградчик. Завършил средното си образование през 1985 г. в СОУ » Хр. Ботев » гр. Белоградчик. През 1995 г. завършва висшето си образование в Медицинска академия гр. София. От 2000 до 2005 г. специализира хирургия във ІІ-ра хирургия на МА София. Придобива специалност по хирургия 2005 г. От 1995 до януари 2011г. работи като ординатор ХО в МБАЛ «Б-чик » ЕООД. Февруари 2011г. постъпва на работа в ХО на МБАЛ»Св. Врач» ЕООД гр. Сандански, където работи и сега. Има сертификационен курс по Публично здравеопазване и здравен мениджмънт 2008 г. – Гранада, Испания.


Д-р Александър Борисов Георгиев – Ординатор

Роден 1972 г в гр. София. Завършил средно образование 1990г. – в ПГ « Яне Сандански « гр. Сандански. Завършил висше образование през 2001г. – в МУ гр. Плевен. От м. Юли 2001г. – до м. Юни 2003г. – работи като лекар във ФСМП гр. Сандански. От средата на м. Юни 2003г. – ординатор в Хирургично отделение на МБАЛ « Св. Врач «. Зачислен за специализация м. Февруари 2005г. в І хирургична клиника на УБАЛСМ « Н. И. Пирогов « . От 18/05/11г. – продължава специализацията си в Хирургично отделение на МБАЛ « Св. Врач « където работи и в момента.


Емилия Николова Петрова – Старша медицинска сестра

Родена 1976г. в гр. Сандански. Завършила средното си образование в ПГ « Яне Сандански « – 1993г. Провесионална квалификация ПМИ гр. Благоевгард – 1996г. Трудов стаж в МБАЛ « Св. Врач « – 15 години. От м. Юни 2003г. – старша медецинска сестра на Хирургично отделение. Провежда следдипломно обучение: 1. Здравен мениджмънт 2005г.; 2. Маркетинг в зравеопазването; 3. Етико-правни аспекти в дейността на старшата сестра. 2010г. – студентка МУ гр. София – об. кл. степен Бакалавър „Управление на здравните грижи“.