МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Хирургия

Дейност

Основната дейност на отделението е оперативната в 70% от пациентите, като се извършват операции на: щитовидната жлеза; млечната жлеза; стомаха; тънките и дебелите черва; жлъчката – както отворена така и „безкръвно” т.е. лапароскопска холецистектомия; хемороиди; дермоидални кисти; фисури; абсцеси; всички видове хернии със и без платно; апендицити и т.н.

Клинични пътеки

В Хирургичното отделение се работи по част от утвърдените Клинични пътеки, съгласно изискванията на Здравната каса.

№ на КПИме на клиничната пътека
31Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт /за лица над 18 години/
33Заболявания на хепатобиларната система, панкреаса и перитонеума /за лица над 18 години/
74Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика /за лица над 18 години/
158Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност при лица над 18 години
160Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при
заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям
обем и сложност при лица над 18 години
162Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност при лица над 18 години
163Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност при лица под 18 години
164Оперативни процедури върху апендикс
165Хирургични интервенции за затваряне на стома
166Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167Оперативни процедури при хернии
168Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169Конвенционална холецистектомия
170Лапароскопска холецистектомия
171Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
173Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност
176Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
178Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово
реконструктивни операции
179Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии
T1-4, N0-2, M0
180Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания
с локална ексцизия и биопсия
181Оперативно лечение при остър перитонит
182Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани-ирургично
лечение
185Лечение на тумоли на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания
187Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези с
голям и много голям обем и сложност
188Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези
със среден обем и сложност
197Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа
199Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно лечение
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни
травми
214.2Спешни състояния в гръдната хирургия