МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Хирургия

Апаратура

Хирургично отделение разполага с необходимата апаратура, инструментариум и оборудване за осъществяване на дейността си и отговаряща на второ ниво на компетентност, съгласно стандарта по Хирургия:

  • ЕКГ- апарати, апарат за обдишване – АМБУ, фиброгастроскоп, ректоскоп, лапароскопска апаратура; електронож; монитори; аспирационна помпа; антидекубитални дюшеци и др.