МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Хемодиализа

Дейност

ОХД гр. Сандански извършва лечение на болни с Остра и хронична бъбречна недостатъчност, тежка сърдечна недостатъчност и някои видове отравяния. Отговаря на изискванията за диализно лечение на МЗ.

Диализното лечение на болните се извършва на двусменен режим. Извозват се от утвърден график с превоз от МБАЛ и по договор с фирма.