МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Физиотерапия

Екип

Д-р Лилия Бакалова – Началник на Отделение

Д-р Лилия БакаловаД-р Лилия Бакалова е с две придобити специалности: по Вътрешни болести от 1985г. и по Физиотерапия, курортология и рехабилитация от 1995г. Владее английски език и има компютърна грамотност, взима участие в курсове за следдипламна квалификация по различни теми и проблеми в областта на физиотерапията и рехабилитацията.

В отделението работи един лекар – ординатор на 0,5 длъжност.


Д-р Наташа Минкова

Д-р Наташа МинковаД-р Наташа Минкова e с две придобити специалности по Физиотерапия, курортология и рехабилитация и по Рентгенология.

В Отделението по Физиотерапия, рехабилитация и водолечение работи една медицинска сестра с образователон-квалификационна степен – бакалавър, степен –спациелист. В отделението работят още двама рехабилитатора и двама кинезитерапевта.