МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Физиотерапия

Дейност

Съгласно предмета си на дейност: оказване на болнична медицинска помощ по физиотерапия, рехабилитация и водолечение отделението работи, съгласно утвърдените правила и изисквания на Медицинския стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

В отделението се работи по три клинични пътеки:

№ на КПИме на клиничната пътека
241Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
244Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

Дейностите в отделението се осъществяват както следва:

  1. При приемането на всеки болен лекарят – специалист по физикална и рехабилитационна медицина, извършва задължително клиничен диагностичен преглед на пациента, включващ соматичен и функционален статус, както и оценка на възможностите за самостоятелно извършване на дейностите от ежедневния живот, на степента на инвалидизация, а така също и на наличния рехабилитационен потенциал; изготвя се комплексна физикално-терапевтична и рехабилитационна програма, включваща фактори от опоротна физиотерапия, кинезитерапия, хидротерапия; програмата се вписва в лична физиотерапевтична карта на пациента;
  2. процедурите се извършват от рехабилитатори и кинезитерапевти под контрола на лекар- специалист по физикална и рехабилитационна медицина; ежедневното извършване на процедурите се ригистрира в личната процедурна карта на пациента;
  3. рехабилитационната програма е етапна – ежедневна и седмична.

Освен по Клинични пътеки в Отделението физиотерапия и рехабилитация могат да се лекуват и пациенти срещу заплащане, съгласно утвърдени от управителя на болницата цени за пакетни и отделни физиотерапевтични и рехабилитационни процедури.

Цени на предлаганите процедури в ОФРВ:

Физиотерапевтични процедуриЦена
Електротерапия3.00 лв.
Ултразвук3.50 лв.
Лечебна физкултура4.50 лв.
Тангентор5.50 лв.
Контрастен душ2.50 лв.
Масаж Частичен8.00 лв.
Масаж Общ15.00 лв.
Пакет физиотерапевтични процедури:
За пет дни / Начален и заключителен лекарски преглед + 3 процедури по лекарско предписание- 2 елекртопроцедури и 1 кинезитерапия-масаж, ЛФК, лечебна вана, тангентор./
100.00 лв.
Пакет физиотерапевтични процедури:
За десет дни /Начален и заключителен лекарски преглед + 3 процедури по лекарско предписание- 2 електропроцедури и 1 кинезитерапия- масаж, ЛФК, лечебна вана, тангентор./
140.00 лв.