МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Очно отделение

Режим на болните

  1. Първи режим – незрящи болни, които се движат само с придружител.
  2. Втори режим – болни с намалено зрение едноочно изискващи помощ при предвижване.
  3. Трети режим – леко болни, обслужват се сами както при хранене така и по отношение на тяхната лична хигиена. Разрешени са разходки и занимания в границите на общо болничния режим в района на болницата.

Разпределение на времето

06.00 – 06.30 – ставане от сън, тоалет на болните

06.30 – 07.30 – манипулации, раздаване на лекарства

07.30 – 07.40 – рапорт

07.45 – 08.00 – закуска

08.00 – 08.30 – измерване на очно налягане

08.30 – 10.00 – визитация, придружаване на пациентите до апаратурата, накапване на капки

10.00 – 12.00 – провеждане изследвания ката еластокрива

12.00 – 13.00 – обяд

13.00 – 14.00 – свободно време с излизане в района

14.00 – 14.30 – манипулации, назначения

14.30 – 16.00 – следобедна почивка

16.00 – 17.00 – следобедна визитация

17.00 – 18.00 – манипулации, назначения

18.00 – 19.30 – вечеря

19.30 – 21.00 – свободен режим с излизане в района

21.00 – 21.30 – свободен режим в отделението

21.30 – 22.00 – вечерни манипулации

22.00 – 06.00 – сън

ДРУГИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

Свиждания и посещения при болните се разрешават в четвъртък и неделя от 14.00 – 16.00 ч.

Сведения на близките за състоянието на болните се дават съобразно работното време на специалистите.