МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Очно отделение

Екип

В очно отделение работят четирима лекари-специалисти с придобита специалност „офталмология”.

Всички лекари, работещи в отделението поддържат и повишават своята квалификация с участието в курсове за следдипломна квалификация, конференции и симпозиуми по различни теми в областта на офталмологията.

Броят на медицинските сестри в Очно отделение е шест.

Д-р ЗДРАВКО АСПАРУХОВ ИВАНОВ

Завършва висше медицинско образование ВМИ гр.СОФИЯ през 1985 г. Придобива специалност по ОЧНИ БОЛЕСТИ през 1995 г.
Следдипломни квалификации по ХИРУРГИЯ НА КАТАРАКТА С ПРАКТИЧНИ ЗАНИМАНИЯ, ФЛУРЕСЦИНОВА АНГИОГРАФИЯ.
Д-р Иванов има 26 годишет друдов стаж като лекар.

От 2006 до 2010г. работи като ординатор в очен сектор към Хирургично отделение в МБАЛ „Свети Врач” ЕООД гр. Сандански
От 2011 г. става Началник на ОЧНО отделение в МБАЛ „Свети Врач” ЕООД гр. Сандански.


Д-р БИСТРА ГЕОРГИЕВА ЙОСИФОВА

Завършва медицина през 1988 г. в Медицинска Академия гр. София. През 1998 г. придобива специалност по ОЧНИ БОЛЕСТИ.

От 1989 г. работи като ординатор, а по-късно и като специалист в очно отделение МБАЛ „Свети Врач” ЕООД гр. Сандански.


Д-р ВИОЛЕТА НИКОЛОВА РАЗСИПИЙСКА

Завършва медицина през 1986 г. във ВМИ гр.София. През 1997 г. придобива специалност по ОЧНИ БОЛЕСТИ.
От 1989 г. – Ординатор във ОЧНО отделение МБАЛ „Свети Врач” ЕООД гр. Сандански.

Следдипломни квалификации: АНТИИНФЕКЦИОЗНА И ВЪЗПАЛИТЕЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ ОЧНО БОЛНИ,СПЕЦИФИЧНИ ГЛАУКОМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПЕРИМЕТРИЯ


Д-р АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ

Завършва медицина през 1992 г. в Медицинска Академия гр.София. През 2002 г. придобива специалност по ОЧНИ БОЛЕСТИ. ОТ 2010 г. – д.м.
От 2006 г. работи като ОФТАЛМОЛОГ в МБАЛ „Свети Врач” ЕООД гр. Сандански.