МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Очно отделение

Дейност

В очно отделение се извършват дейности по следните Клинични пътеки, съгласно изискванията на Здравната каса:

№ на КПИме на клиничната пътека
131Екстракапсуларна екстракция при катаракта
133Хирургично лечение на глаукома/с изключение на лица до 28 ден от
раждането/
134Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден
обем и сложност
138Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и
неперфоративни травми
139Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на
окото и придатъците му