МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Операционни зали

Екип

Звено „Операционни зали се ръководи от д-р Васил Караиванов, специалист по ортопедия и травматология.

В звеното работят четири операционни сестри и трима санитари. Старша сестра на звеното е м.с. Таня Панева. В звеното е осигурено 24 часово покритие на дейността.

Звеното се обслужва от анестезиологични екипи, съгласно изискванията на утвърдения медицински стандарт по „Анестезиология и реанимация”.