МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Неврология

Режим на болните

Режимът на болните в отделението е описан и утвърден от Началник отделението в Правилник за болничния ред в Неврологично отделение, който е поставен на Информационното табло в отделението за сведение на болните и техните придружители и е както следва:

 1. Първи режим – болните са на легло
 2. Втори режим – болните могат да се движат в отделението
 3. Трети режим – болните могат да излизат в района на болницата

Разпределение на времето

06.00 – 06.30 – ставане от сън, тоалет на болните

06.30 – 07.30 – манипулации, раздаване на лекарства

07.30 – 08.00 – закуска

08.00 – 08.30 – подготовка за визитация

08.30 – 10.00 – визитация

10.00 – 12.00 – изследвания, консултации, назначения

12.00 – 13.00 – обяд

13.00 – 14.00 – лични занимания

14.00 – 16.00 – следобедна почивка

16.00 – 18.00 – манипулации, назначения

18.00 – 19.00 – вечеря

19.00 – 20.00 – свободен режим с излизане в района на болницата

20.00 – 21.30 – свободен режим в отделението

21.30 – 22.00 – вечерни манипулации

22.00 – 06.00 – сън

Задължения на болните

 • Да съблюдават разпределението на времето и предписания режим
 • Да изпълняват предписанията и указанията на медицинския персонал
 • Да не влизат в пререкания с персонала.При възникнали взаимоотношения с медицинския персонал ,други болни или посетители да отнасят въпроса за разрешаване съответно от  дежурния персонал ,старшата медицинска сестра ,дежурния лекар,началник отделението или ръководството на болницата.
 • Да не пушат по време на престоя им в болницата
 • Да не въвеждат външни лица в отделението
 • Да не внасят хранителни продукти ,бельо и други вещи без разрешение на медицинския екип
 • Да не напускат района на болницата
 • Да поддържат висока лична хигиена и добър, санитарно-хигиенен ред в болничните помещения
 • До опазват болничната собственост
 • При констатация на пропуски и нередности от всякакво естество да информират незабавно дежурния персонал.

Други разпореждания

Свиждане и посещения при болните се разрешават всяка НЕДЕЛЯ и ЧЕТВЪРТЪК от 14.00 до 16.00 часа.

Сведения на близките за състоянието на болните се дават от лекуващия лекар всеки ден от 12.30 часа.