МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Неврология

Екип

В отделението работят 5-има лекари от които 3-ма със специалност Нервни болести и 2-ма които в момента специализират. Лекарите посещават следдипломни квалификационни курсове, семинари, конгреси.

Д-р Димитър Николов Попстоев – Началник Н.О.

Д-р Димитър ПопстоевОт 1988г. –С диплом за завършено висше медицинско образование от МА-гр.София
От 1993г-с придобита специалност по Нервни болести
От 2007г- с придобита професионална квалификация и сертификат по „Ултразвукова диагностика на нервната система.”
От 2009г.- с придобита професионална квалификация и сертификат по „Отоневрология”
Със завършени през 2001г. базови курсове по „Клинична електомиография”.

Трудов стаж:
От 1988г. до пролетта на 1989г-участъков лекар.
От 1989г- ординатор в Неврологично отделение на МБАЛ – гр.Сандански.
От 1998г. до сега Началник Неврологично отделение.
Работи и като специалист по Нервни болести индивидуална практика амбулаторно.


Д-р Павлин Кръстев Павлов

Д-р Павлин ПавловОт 1993г.- с диплома за завършено медицинско образование МА-гр.София
От 2002г.- с придобита специалност по Нервни болести
От 2008г. с придобита професионална квалификация и сертификат по „Клинична електромиография”
ОТ 2007г-със завършен базов курс по „Отоневрология”

Трудов стаж:
От януари 1994г.-работи като асистент в катедрата по физиология на МУ – гр.София.
От м.ноември 1994г. като ординатор в Неврологично отделение на МБАЛ-Сандански където работи и досега като лекар-невролог.
Работи и в амбулатория за специализирана медицинка помощ като специалист по Нервни болести.


Д-р Иван Атанасов Георгиев

Д-р Иван ГеоргиевОт 1990г.- с магистратура по обща медицина от МУ-гр.София
От 2000г.- с придобита специалност по Нервни болести
От 2007г – с придобита професионална квалификация и сертификат по „Клинична електроенцефалография”
Със завършен базов курс по „Клинична електромиография”

Трудов стаж:
От юни 1990г.-ординатор по вътрешни болести в Общинска болница-Сандански.
От януари 1991г- септември 1991г-ординатор в Неврологично отделение.
От септември 1991г – до 1993г- Спешна помощ гр.Сандански.
От 1993г до днес – като лекар невролог в Неврологично отделение на МБАЛ”Свети врач”-Сандански.


Д-р Албена Илиева Божинова

Д-р Албена БожиноваОт 2008г- с магистратура по обща медицина от МУ-София.
От 15.12.2008г. работи като лекар в Неврологично отделение на МБАЛ”Свети врач”-Сандански.В момента специализира „Нервни болести „ в МВР болница –гр.София.


Д-р Ваня Николова Малинска

Д-р Ваня МалинскаОт 2009г. с магистратура по обща медицина от МУ-София.
От 09.11.2009г. работи като лекар в Неврологично отделение на МБАЛ –Сандански.
В момента е специализант и докторант по Неврология в УМБАЛ”Царица Йоана „-гр.София.