МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Неврология

Дейност

Отделението работи по договор с НЗОК по 12 Клинични пътеки:

№ на КПИме на клиничната пътека
1Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза /за лица над 18 години/
2Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3Паренхимен мозъчен кръвоизлив /за лица над 18 години/
4Субарахноиден мозъчен кръвоизлив / за лица над 18 години/
7Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и
плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и
полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8Диабетна полиневропатия
17Мултипленна склероза /за лица над 18 години/
18Епилепсия и епилептични пристъпи /за лица над 18 години/
19Епилептичен статус
25Паркинсонова болест
116.1Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието
от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
116.2Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието
от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни
травми