МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Микробиология

Цени

І. Микологични изследвания

Гъбична култура след подготовка с микроскопска проверка 4.70 лв.

II. Бактериологични изследвания

Култура на гърлен секрет 4.70 лв.
Определяне на титъра на вещество, потискащо растежа на микроорганизмите в телесни течности 3.70 лв.
Изследване с култура след подготовка в най-малко три хранителни среди 15.00 лв.
Изследване с култура след подготовка в най-малко пет хранителни среди 15.00 лв.
Изследване с култура на трудни за култивиране микроорганизми (анаероби, актиномицети, кампилобактер, йерсинии, микоплазми) на щам по 20.00 лв.
Култура на туберкулозни микроорганизми 40.00 лв.
Просто микробиологично диференциране 6.00 лв.
Бактериологично диференциране чрез моно- или поливалентни серуми, на щам по 6.00 лв.