МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Микробиология

Изследвания

В лабораторията се извършват изследвания на следните клинични материали:

  • Изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка – директен микроскопски препарат, посявка, изследване за Стрептококи /до вид /, Стафилококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Кандида /до вид/, Коринебактериум / до вид /, Ентерококи /до вид/, Хемофилус инфлуенце, Коринебактериум дифтерие, Бранхамела катаралис;
  • Микробиологично изследване на урина /урокултура/-седимент, количествено изследване ,посявка изследване за Ентеробактериацее, П. аеругиноза, Кандида/ до вид/, Стафилококи /до вид/, Стрептококи /до вид/, Грам отрицателни неферментативни бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/;
  • Микробиологично изследване на материали от гениталния тракт – микроскопски препарат, посявка, изследване на Кандида /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид /, Стафилококи /до вид/, П.аеругиноза, Трихомонас и Н.гонорее /микроскопски/ и Ентерококи /до вид/;
  • Микробиологично изследване на фецес – микроскопски препарат, посявка, изследване за Шигела /до вид/ и Салмонела/до серовар/, патогенни Е. коли /пробна аглутинация със сборни серуми от първа до трета група до серовар/, Кандида /до вид/, Кампилобактер /до вид/, Йерсиния /до вид/, сем. Вибрионацее /до род /, аеробни бацили /до род /;
  • Микробиологично изследване на ликвор – микроскопски препарат, посявка и изследване за Найсерия менингитидис, Хемофилус инфлуенце, Стафилококус ауреус, Кандида /до вид/, Криптококус неофарманс, Е.коли К1, Стрептококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Ентерококи /до вид/, листерия и други трудно култивируеми микроорганизми;
  • Микробиологично изследване на кръв /хемокултура/ – микроскопски препарати, изследване за семейство Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид/, Стафилококи /до вид/, Кандида /до вид/, Грам отрицателни неферментиращи глюкозата бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/ и Хемофилус инфлуенце;
  • Микробиологично изследване на материали от рани включително и инфекции свързани с оперативна намеса и при изгаряния – микроскопски препарат, посявка, изследване за Стафилококус ауреус, Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид/, П.аеругиноза и други неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/;
  • Определяне на антимикробна чувствителност на бързорастящи микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионен метод;
  • Серологични изследвания на кръв и клинични материали от пациенти за тифо-паратифни инфекции, стрептококи /до вид/, луес.
  • Доказване на облигатни анаероби във основа на тяхната микро и макроскопска морфология и на базата на тест за аеротолерантност.