МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Микробиология

Дейност

Дейност на Микробиологична лаборатория – в лабораторията се извършват микробиологични и серологични изследвания от болничните отделения на МБАЛ”Свети Врач”ЕООД гр.Сандански и медико-диагностични дейностти по договор с РЗОК за пациенти от доболничната помощ, както и по желание на частни лица.

В болничните отделения се извършват:

  • Всички необходими медико-диагностични изследвания на стационарно болни пациенти, назначени от лекарите в съответните отделения,като при пациенти със или със съмнение за системна възпалителна реакция и/или сепсис материалите се взимат от ръководителя на лабораторията.
  • Провеждат се консултации по оптималното използуване на антибиотици и химиотератевтици при лечение на пациенти с тежки бактериални инфекции.
  • Профилактични изследвания на персонала в отделенията с висок риск от нозокомиални инфекции,имащи за цел предотвратяване разпространението на ВБИ.
  • Провежда се микробиологичен мониторинг на болнична среда, медински инструментариум и апаратура.

Медико-диагностична дейност по договор с РЗОК за пациенти от доболничната помощ – насочени от общопрактикуващите лекари и съответните специалисти с медико-диагностични направления.

Диагностично-лечебната дейност, включва изолиране, идентифициране и определяне чувствителността към антимикробни средства на съответния причинител на бактериални инфекции в изследваните клинични материали. Доказват се причинители на уроинфекции,полово предавани заболявания, диариен синдром, сепсис, инфекции на горните и долни дихателни пътища, на сетивни органи, раневи, кожни и други инфекции.

В лабораторията се извършват изследвания на множество клинични материали.

При съмнение за микробен причинител от инфекциозен материал, който не е посочен по-горе лабораторията се обръща към друга лаборатория от по-високо ниво на компетентност за изясняване на етиологичната диагноза и адекватна емпирична терапия.

Извършва се серологична диагностика на сифилис, ревматизъм, ревматоиден артрит и инфекциозна мононуклеоза.

Използуват се класически методи за изолация на бактерии и гъби чрез посявки,микроскопиране,както и бързи тестове за установяване на причинителя директно в клиничния материал.

Освен рутинно използваните методи,лабораторията разполага с възможности за доказване на следните трудни за култивиране микроорганизми и причинените от тях заболявания:

  • Кампилобактерни ентероколити;
  • Хеликобактер пилори-установяване на антитела;
  • Материали за хламидия /сух тест/ – вагинални ,цервикални и уретрални секрети;
  • Антимикотична чувствителност на изолати от род Кандида.

МДЛ по клинична микробиология е оборудвана съгласно изискванията на Медицински стандарт по „Микробиология”.