МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Клинична патоанатомия

Дейност

Диагностичната дейност се извършва в условията на оптимално натоварване на наличната апаратура и със съвременни диагностични методики, включващи цитологични и рутинни хистологични изследвания.

В отделението се осъществява диагностика на:

  • Онкологични заболявания
  • Заболявания на стомашно-чревния тракт
  • Ендокринни заболявания
  • Очни заболявания и др.

Морфологичната диагноза е оценка за точността на клиничната диагноза , а също така и за ефектността от проведеното лечение.

Биопсиите определят окончателната диагноза.

Спешната интраоперативна диагностика – гефрир, решава обема на провежданата операция.