МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Клинична лаборатория

Екип

В отделението по Клинична лаборатория работят: 2 правоспособни лекари, от които един с призната специалност по „Клинична лаборатория“, 7 клинични лаборанти и помощен персонал /санитар/.

Професионалната подготовка на лекарите и клиничните лаборанти отговарят на съвременните изисквания за заемане на тези длъжности. Всички имат необходимата квалификация за работа. Притежават и качества за работа в екип. Включват се в различни форми на следдипломна квалификация.

Д-р Людмила Николова Бърдарска

1993 г. завършва МУ-София;
1994-2000г. работи в „СБР-НК”ЕАД – гр. Сандански;
2000-2002 г. работи в ЦХД към МБАЛ”Свети Врач”ЕООД – гр. Сандански;
От 2002 г. работи в Клинична лаборатория към МБАЛ”Свети Врач”ЕООД – гр. Сандански като лекар-ординатор;
2007 г. взета специалност Клинична лаборатория;
От 2008 г. изпълнява длъжността Началник Клинична лаборатория към болницата.


Д-р Радостина Георгиева Бакалова

Д-р Радостина Бакалова2009 г. завършва МУ – Пловдив;
От м. февруари 2010 г. работи в Микробиологична лаборатория към МБАЛ”Свети Врач”ЕООД – гр. Сандански като лекар-ординатор;
От м. Ноември 2010 г. работи в Клинична лаборатория към МБАЛ”Свети Врач”ЕООД – гр. Сандански като лекар-ординатор;