МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Клинична лаборатория

Апаратура

1. Клинико – химични анализатори:

 • Селективен автоматичен биохимичен анализатор BS – 200 на Mindray
 • Полуавтоматичен биохимичен анализатор BA – 88 на Mindray
 • CLIMA MC – 15 на RAL Tecnicapara el Laboratorio.S.A
 • Йонселективен анализатор AVL – 9140 Series Analayzer
 • Йонселективен анализатор AVL 984-S Series Analayzer
 • MEDIKA Easy Blood Gas производство на Medika Corporation USA

2. Хeматологични анализатори:

 • ABX MICROS 60 от ABX HEMATOLOGIE Diagnostics
 • CELL – DYN 610 от ABBOTT DIAGNOSTICS
 • Коагулометър RAL – RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A CLOT SP

3. Микроскопи:

 • 2 броя;
 • хематологичен – ZEIZZ Germany Standart 20;
 • уринарен.

4. Центрофуги – 3 броя.

През последните три години бяха закупени и следните апарати:

 • Автоматимен хематологичен анализатор ВС-2800, производител Mindray
 • Коагулометър RAL – RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A CLOT 2B
 • ACF автоматичен коагулометър, производител FUTURA SYSTEM SPL
 • VEDALAB EASY READER
 • Центрофуги два броя: TDZ4-WS