МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Кардиология

Екип

Кардиологично отделение се ръководи от началника на терапевтичен блок – д-р Димитър Станоев, специалист по “Вътрешни болести” и началника на отделението – д-р Чавдар Великов, с признати специалности по “Кардиология”,”Вътрешни болести” и придобита квалификация по Инвазивна кардиология.

В отделението работят общо 6 лекари с признати специалности и 2-ма лекари специализанти по кардиология. Всички лекари (с изключение на специализантите) са с призната специалност по Вътрешни болести. Трима от лекарите, са с втора специалност „Кардиология” и придобита квалификация за инвазивна кардиология.

Медицинските специалисти работещи в отделението са общо 15, от които 2 старши мед. сестри – една на отделението по Кардиология и една на Ангиографски сектор, един медицински секретар и 12 медицински специалисти.

Д-р Димитър Станоев – Началник Терапевтичен блок

Д-р Димитър СтаноевД-р Димитър Станоев завършва медицина през  1988г. в  МУ- гр. София. Придобива специалност по Вътрешни болести през февруари 1994г.

Трудов стаж: През1988г. започва работа във Вътрешно отделение на Общинска болница- Сандански.  От  2002г. е началник на Вътрешно отделение вече на МБАЛ „Свети Врач”, гр. Сандански, а от  месец юни 2009г. става началник на Терапевтичния блок на болницата.

Допълнителни следдипломни квалификации: актуални проблеми в кардиологията, абдоминална ехография, съвременни подходи в лечението на актуалните заболявания.


Д-р Чавдар Великов – Началник Кардиологично отделение

Д-р Чавдар ВеликовД-р Чавдар Великов е завършил медицина през 1987г. в МУ- гр. София. Специалноста си  по Вътрешни болести придобива през месец февруари 1993г., а  по Кардиология през 2000г.

Трудов стаж: В периода 1987- 2001г. работи в МБАЛ „Рокфелер” гр. Петрич. В МБАЛ „Свети Врач”, гр. Сандански започва работа като кардиолог през 2003г., а през месец Януари 2009г. става началник на Кардиологично отделение.

Допълнителни следдипломни квалификации: Ехокардиография, Холтер ЕКГ, Холтер RR и велотест. През юли 2011г. получава свидетелство за професионална квалификация с призната правоспособност по Инвазивна Кардиолология.


Доц.  Диана Смилкова, дм

Доц. Диана СмилковаДоц.  Диана Смилкова е завършила медицица през 1987 г. в МУ– София. Придобива специалност по Вътрешни болести през 1992 г., а специалност по Кардиология  през 1994 г. В периода 1995 до 1997 г. специализира интервенционална кардиология в Белгия. През 2000 г Защитава дисертация.

Трудов стаж: В периода 1998 – 1999г. работи в кардиологично отделение в МБАЛ гр. Перник. От 1999 – 2006 г. работи  като асистент, а от 2000 г. като началник на кардиологична клиника в  болница „Лозенец” гр. София. В МБАЛ „Свети Врач” ЕООД започва работа като интервенционален кардиолог в Ангиографската лаборатория през 2009г.


Д- р Борис Зехиров 

Д-р Борис ЗехировД- р Борис Зехиров завършва медицина през 1992г. в МУ– София. Специалност по вътрешни болести  придобива през 1999г., а  специалност по кардиология  през 2008г.  През 2007г. специализира инвазивна кардиология в Болница Нигуарда гр. Милано при проф. С. Клугман. Специализирал е в болниците на Токушукай Япония. През 2009г. придобива сетрификат по Инвазивна кардиология.

Трудов стаж: Д-р Борис Зехиров е работил в ЦБМП в периода1993-1995 г. От 1995 до 2005г. работи в Интензивно кардиологично отделение на ІІ МБАЛ – София. От 2005- 2008г. работи в Катетеризационна лаборатория на ІІ МБАЛ. От м. октомври 2008 г. е на работа в „Токуда Болница София“. А през 2010г. започва работа в Ангиографска лаборатория  на МБАЛ „Свети Врач”, гр. Сандански.


Д-р Виктория Стойчева

Д-р Виктория СтойчеваД-р Виктория Стойчева завършва медицина през 1995г.  в  МУ- гр. София. Специалност по вътрешни болести придобива през 2009г.

Трудов стаж: В периода 2001- 2008г. работи в Отделение по Хемодиализа, от 2008-2009г. във  Вътрешно отделение, а от 2009г. в  Кардиологично отделение на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД.

Допълнителни следдипломни квалификации по: Практическа гастроентерология, Профилактика на социално- значимите заболявания, Новости в ендокринологията, Алергология, Рематология, Хематология, Системни васкулити.