МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Кардиология

Апаратура

Кардиологично отделение и Ангиографската лаборатория, са оборудвани с необходимата апаратура и помощни средства за осъществяване на дейността си, съгласно утвърдените медицински стандарти по Кардиология и Инвазивна кардиология:

 • Пациентни монитори

 • Дефибрилатори

 • Велоегрометър и Бягаща пътека

 • Рентгенова апаратура за инвазивна диагностика и лечение (Ангиограф)

 • Ехокардиограф

 • Доплер

 • Холтер

 • ЕКГ апарати и Апарати за RR

 • Инфузионни помпи

 • Инхалатор

 • Лъчезащитни предпазни средства (престилки, очила, яки) и др.