МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Диагностично-консултативен блок

Екип

Диагностично-консултативния блок се ръководи от д-р Ваня Шопова – Директор ДКБ, като отговаря за организирането и контролирането на цялостната дейност на блока и за изготвянето на графиците за дежурствата и разположението, осигуряващи 24 часово покритие на дейността на блока.

В Приемното звено на ДКБ работят 6 медицински сестри, от които една старша сестра, изпълняващи всички дейности съпровождащи приема и първоначалната обработка на пациентите постъпващи в болницата, както и попълването на необходимата медицинска документация за приема на болния.