МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Диагностично-консултативен блок

Диагностично- консултативен блок се състои от:

 1. Приемно-консултативни кабинети:
  • Терапевтичен
  • Неврологичен
  • Педиатричен
  • Кардиологичен
  • Хирургичен
  • Офталмологичен
  • Гинекологичен
  • Ортопедо-травматологичен
  • Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
  • Кабинет за съхранение и разпределение на кръв и кръвни продукти
 2. Медико- диагностични лаборатории
 3. Отделения без легла