МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Детско отделение

Режим на болните

06.00 – 06.30 – манипулации, раздаване на лекарствата

06.30 – 07.30 – ставане от сън, тоалет на болните

07.30 – 08.00 – закуска

08.00 – 08.30 – подготовка за визитация

08.30 – 10.00 – сутрешна визитация

10.00 – 10.30 – изследвания, консултации, назначения, хранене на кърмачета

10.30 – 11.30 – свободен режим

11.30 – 12.00 – манипулации

12.00 – 12.30 – обяд

12.30 – 14.00 – свободен режим

14.00 – 15.30 – следобедна почивка

15.30 – 16.00 – подготовка за следобедна визитация

16.00 – 16.30 – следобедна визитация

16.30 – 17.30 – свободен режим

17.30 – 18.30 – назначения

18.30 – 19.00 – вечеря

19.00 – 21.00 – свободен режим

21.00 – 06.00 – сън