МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Детско отделение

Екип

В Детско отделение работят трима лекари – всички с призната специалност по Детски болести.

Д-р Анастасия Трендафилова – Началник Детско отделение

Д-р Анастасия Трендафилова Д-р Анастасия Трендафилова завършва медицина през 1978 год. в МА- София. След дипломирането си започва работа в Детско отделение и Детско поликлинично отделение на Общинска болница в гр. Сандански. Придобива специалност „Детски болести” през 1985 год. От края на същата година изпълнява длъжността Завеждащ Детско поликлинично отделение, а от 2002 год. е Началник Детско отделение при МБАЛ „Свети Врач”.

Завършени допълнителни квалификационни курсове: Остра бъбречна недостатъчност в детската възраст; Тубулоинтерстициален нефрит и тубулопатии; Детска гастроентерология; Интензивно лечение в неонатологията и Интензивно лечение при критично болни.


Д-р Офелия Стаматова

Д- р Офелия Стаматова завършва медицина през 1989 год. в МА – София. След дипломирането си работи като ординатор в Детско отделение в РБ – гр. Кърджали. Придобива специалност „ Детски болести” през 1996год. От 1990 год. работи към Общинска болница – гр. Санднаски, първоначално като училищен лекар, след това като ординатор в Център по хемодиализа. От 1998 год. е назначена като ординатор в Детско отделение.

Завършени допълнителни квалификационни курсове: Аномалии на отделителната система и ХБН; Диагностика и лечение на дихателната система; Интензивна терапия в неонатологията; Детска гастроентерология; Спешни състояния в диабетологията; Основни методи за диагностика и лечение на бъбречните заболявания; Анемии и хеморагични диатези в детската възраст; Детска абдоминална ехография по профили на коремни органи.


Д-р Даниела Панковска

Д-р Даниела Панковска завършва медицина през 1993 год. в МА- София. След дипломирането си работи в „ СБР – Национален комплекс” АД – гр. Сандански. Придобива специалност „ Детски болести” през 2003 год. Работи като ординатор в Детско отделение на МБАЛ „ Свети Врач” от 2003 год.

Завършени допълнителни квалификационни курсове: Детска гастроентерология; Спешни състояния в диабетологията; Диференциална диагноза на бронхообстроктивния синдром в детската възраст; Гломерулопатии в детскта възраст; Инфекции в неонаталния период.