МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Детско отделение

Апаратура

Детско отделение разполага с централна кислородна инсталация, сфигномамометри за различни възрастови групи, инхалатори за инхалаторно лечение, аспиратор, ЕКГ, пулсосиметър, перфузори и др. за осъществяване на своята дейност.

Отделението има готовност за кардио –пулмонална реанимация с набор за интубация, мануално обдишване и сърдечен масаж, апарати тип Амбу.