МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Вътрешно отделение

Режим на болните

Режим на болните

 1. Първи режим – болните са на легло
 2. Втори режим – болните могат да се движат в отделението
 3. Трети режим – болните могат да излизат в района на болницата

Разпределение на времето

06.00 – 06.30 – ставане от сън, тоалет болните

06.30 – 07.00 – манипулации, раздаване на лекарства

07.00 – 07.30 – закуска

07.30 – 08.00 – подготовка за визитация

08.00 – 10.00 – визитация

10.00 – 11.00 – изследвания, консултации, назначения

11.00 – 12.00 – свободно време с излизане в района

12.00 – 13.00 – обяд

13.00 – 14.00 – лични занимания

14.00 – 16.00 – следобедна почивка

16.00 – 17.00 – следобедна визитация

17.00 – 18.00 – манипулации, назначения

18.00 – 19.00 – вечеря

19.00 – 20.00 – свободен режим с излизане в района

20.00 – 21.00 – вечерна визитация

21.00 – 21.30 – свободен режим в отделението

21.30 – 22.00 – вечерни манипулации

22.00 – 06.00 – сън

Задължения на болните

 • Да съблюдават разпределението на времето и предписания им режим.
 • Да изпълняват предписанията и указанията на медицинския персонал.
 • Да не влизат в пререкания с персонала. При възникнали взаимоотношения с медицинския персонал, други болни или посетители да отнасят въпроса за разрешаване съответно от дежурния персонал, старшата медицинска сестра, дежурния лекар, началник отделението или ръководството на болницата.
 • Да не пушат по време на престоя им в болницата.
 • Да не внасят хранителни продукти, бельо и други вещи без резрешение на лекуващия екип.
 • Да не напускат района на болницата.
 • Да поддържат висока лична хигиена и добър санитарно- хигиенен ред в болничните помещения.
 • Да опазват болничната собственост.
 • При констатация на пропуски и нередности от всякакво естество да информират незабавно дежурния персонал.

Други разпореждания

Свиждания и посещения при болните се разрешават всяка НЕДЕЛЯ И ЧЕТВЪРТЪК от 16:00 до 18:00 часа.

Сведения на близките за състоянието на болните се дават от лекуващия лекар всеки ден от 12:30 часа до 13:30 часа в отделението.