МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Вътрешно отделение

Екип

В отделението работят четирима лекари – всички със специалност вътрешни болести, от тях двама с втора специалност – гастроентерология и пулмология и фтизиатрия. Лекарите посещават следдипломни квалификационни курсове, семинари, конгреси. Следят се новостите в областта на вътрешните болести, новите лекарствени продукти в медицинската практика. Всички лекари са с компютърна грамотност на различни нива.

В отделението работят 9 медицински сестри. В отделението работи мед.секретар с компютърна грамотност за обработка на мед.документация.

Д-р Огнян Павлов Благоев

д-р Огнян-Благоев

От 1985 г. – С диплома за завършено висше медицинско образование МА гр.София.
От 1992г. – С придобита специалност по Вътрешни болести.
От 2008 г. – Придобит сертификат за конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури І-во ниво.

Трудов стаж:

От 1985 до 1989 г. – Завеждащ СНЗ гр.Мелник.
От 1989 до 2003 г. – Ординатор във Вътрешно отделение МБАЛ „Свети Врач” ЕООД гр. Сандански
От 2003 г. – Началник І-во ВО, по-късно преименувано на ВО


д-р Кръстина Георгиева Маринова,  специалист попневмология и фтизиатрия, вътрешни болести.


Д-р Тома Георгиев Марков

д-р Тома МарковПрез 1987 г. – Завършил медицина в МУ гр.София.

Специалности:

1. Вътрешни болести – 01.06.1992 г.
2. Гастроентерология и диетика – 01.01.1996 г.

Свидетелства за професионална квалифищация:

1. Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – І-во  и ІІ-ро ниво.
2. Конвенционална ефография – Абдоминална ехография и повърхностни структури – І-во ниво.

Трудов стаж:

От 1987 г. до 2008 г. работил в МБАЛ „Рокфелер” гр. Петрич.
От 2009 г. – работи в МБАЛ”Свети врач” ЕООД гр. Сандански