МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Вътрешно отделение

Апаратура

Отделението разполага с апаратура съгласно изискването на медицинския стандарт. Вътрешно отделение разполага с оборудване за лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациенти и набор с лекарства за спешни състояния според спецификата на отделението. Отделението разполага със спешен шкаф оборудван със задължителните животоспасяващи лекарства, централна кислородна инсталация, ЕКГ апарат “ASPEL”, монитор “SCHILLER”, дефибрилатор, апарат тип Амбу, аспирационна помпа, инфузионни помпи, инхалатор “PARI TURLO BOY*S, фиброгастроскоп „Олимпус GIFE”, фиброколоноскоп „Олимпус GFEL”.

Отделението разполага с необходимите пособия за парентерална инфузия на кръв и кръвни съставки. Има сигнализираща система за осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти и лекари при възникнали спешни състояния. Разположението на сестринската стая и лекарските кабинети гарантира незабавен отговор на повикването от пациента.