МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Акушеро-гинекологично отделение

Режим на болните

Режим в Гинекологичен сектор

6,00 – СТАВАНЕ ОТ СЪН

6,00 – 6,30 – ТОАЛЕТ НА БОЛНИТЕ

6,30 – 7,15 – ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА И ПУЛС

7,15 – 8,00 – ЗАКУСКА

8,00 – 9,00 – ВИЗИТАЦИЯ

9,00 – 9,30 – НАЗНАЧЕНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ

11,00 – 12,00 – РАЗДАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

12,00 – 13,00 – ОБЯД

13,00 – 14,00 – СВОБОДЕН РЕЖИМ

14,00 – 16,00 – СЛЕДОБЕДЕН СЪН

16,00 – 17,00 – ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА И ПУЛС

17,00 – 18,00 – НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗДАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

18,00 – 19,00 – ВЕЧЕРЯ

19,00 – 21,00 – СВОБОДЕН РЕЖИМ

21,00 – 6,00 – СЪН

Режим в Родилен сектор

5,30 – 5,45 – СТАВАНЕ ОТ СЪН

5,45 – 6,00 – ТОАЛЕТ НА РОДИЛКИТЕ

6,00 – 6,30 – КЪРМЕНЕ

6,30 – 7,00 – ТЕМПЕРАТУРА И ПУЛС

7,15 – 8,00 – ЗАКУСКА

8,00 – 9,00 – ВИЗИТАЦИЯ

9,00 – 9,30 – КЪРМЕНЕ

9,30 – 10,00 – НАЗНАЧЕНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ

12,00 – 12,30 – КЪРМЕНЕ

12,30 – 13,00 – ОБЯД

13,00 – 15,00 – СЛЕДОБЕДНА ПОЧИВКА

15,00 – 15,30 – КЪРМЕНЕ

16,00 – 17,00 – ТОАЛЕТ, ТЕМПЕРАТУРА, ПУЛС

17,00 – 17,30 – НАЗНАЧЕНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ

17,30 – 18,00 – ВЕЧЕРЯ

18,00 – 18,30 – КЪРМЕНЕ

19,00 – 21,00 – СВОБОДЕН РЕЖИМ

21,00 – 21,30 – КЪРМЕНЕ

23,30 – 24,00 – КЪРМЕНЕ

24,00 – 5,30 – СЪН

Общи разпореждания

 1. БОЛНИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СПОЗВАТ ТОЧНО РАЗПИСАНИЕТО И РЕЖИМА:
  • 1-ВИ- РЕЖИМ – НЕ СТАВА ОТ ЛЕГЛОТО
  • 2-РИ-РЕЖИМ – МОЖЕ ДА ХОДИ ДО ТОАЛЕТНАТА И МИВКАТА
  • 3-ТИ-РЕЖИМ – СВОБОДНО ДА СЕ ДВИЖИ
 2. В ОТДЕЛЕНИЕТО НЕ СЕ ВНАСЯТ ДРЕХИ И ХРАНА
 3. ДА СЕ ПАЗИ ИМУЩЕСТВОТО. ПОВРЕДИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПАЦИЕНТА
 4. ДА СЕ ПАЗИ РЕД И ЧИСТОТА В БОЛНИЧНИТЕ СТАИ, КОРИДОРИ И ТОАЛЕТНИ
 5. СВЕДЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БОЛНИТЕ СЕ ДАВА МЕЖДУ 11,00 – 12,00 ЧАСА
 6. ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОРОДЕНИТЕ СТАВА ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН СЛЕД 10,30 Ч. С ЛИЧНИТЕ КАРТИ НА МАЙКАТА И БАЩАТА
 7. БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧЕН АМБУЛАТОРЕН КАРТОН СЛЕД 11,00 ч.