МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Акушеро-гинекологично отделение

Екип

 

Д-р Георги Атанасов- началник отделение

Завършва медицина във ВМИ – София през 1986г., придобива специалност по Акушерство и гинекология през 1993год.

Започва работа като лекар в АГО на Общинска болница Сандански в края на 1986г. В периода 1990 – 1993г. специализира Акушерство и гинекология в Медицинска академия София. От 1993г. след придобиване на специалност се връща като лекар в АГО. В периода април 2000г. – ноември 2003г. става заместник кмет на Община Сандански и паралелно работи като лекар в болницата. От 2003г. е назначен за началник на Родилен сектро в АГО. От месец юни 2009г. става началник Акушеро-гинекологично отделение.

Допълнителна квалификация: Диагностика и комплексно лечение на рака на млечната жлеза, ехографска диагностика по акушерство и гинекология.


Д-р Любима Чобанова – началник Гинекологичен сектор

Д-р Любима ЧобановаЗавършва ВМИ-София през 1992 година, специалност акушерство и гинекология 1996г.

Започва работа като лекар в АГО на Общинска болница Сандански в края на 1992г. В периода 2001 – 2003г. изпълнява длъжността началник на Акушеро-гинекологично отделение. От 2003г. е назначена като началник на Гинекологичен сектро в АГО.

Курсове и квалификации: Ехографска диагностика по акушерство и гинекология, Колоскопия, Диагностика и комплексно лечение на рака на млечната жлеза.


Д-р Драго Попов – началник Родилен сектор

Д-р Драго ПоповЗавършва медицина във ВМИ-София през 1969 година и през 1973 придобива специалност по Акушерство и гинекология.

Започва работа като лекар в АГ отделение на Общинска болница Сандански през април 1969г. В периода 1969 – 1973г. специализира Акушерство и гинекология в Медицинска академия София. От 1973г. след придобиване на специалност се връща като лекар в АГО. През октомври 1974г. става завеждащ на АГ отделение. В периода Февруари 1999г. – Ноември 2003г. е кмет на Община Сандански. От 2003г. се връща в АГ отделение на длъжността началник отделение. От 2009г. е назначен като началник на Родилен сектро в АГО.

Допълнителна квалификация: 1992 – Теория и практика на ехографията, 1978 – Колоскопия и гинекологична онкология, 1998 – Гинекологична оперативна техника, 1998 – Интензивни грижи и терапия на бременните с повишен риск, Участник в научният комитет на 10-ия Национален конгрес по акушерство и гинекология и 3-ия Национален конгрес на акушерките, гр. София, 2004 година, Секретар и член на научният комитет на 6-тата Регионална научна конференция по акушерство и гинекология, гр. Сандански, 2004 година , Участие в множество конгреси и симпозиуми в областта на акушерството и гинекологията


Д-р Оля Малчева- началник Неонатологичен сектор

Д-р Оля МалчеваПрез 1982 година завършва медицина във ВМИ-София. С призната специалност Детски болести от 1989 година. 1998 година: Започва специализация по Неонтология.

Започва работа като училищен лекар в Общинска болница Сандански през Януари 1983г. През Февруари 1988г. започва работа като неонатолог в Акушеро-гинекологично отделение. От 2006г. е назначена като началник на Неонатологичен сектро в АГО.

Курсове и специализации: Инфекциии на горни дихателни пътища – 2005 г., Болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейс-микс подхода- 2004 г., Теория и практика на ехографията-1992 г., Кардиотокография на високо рисковата бременност и Мониторинг и интензивно лечение (интензивна грижа) в неонатологията-1991 г., Първична и продължителна дихателна реанимация на новородено- 2009 МУ, Първична реанимация на рискови новородени в родилна зала, – 2007 г. МУ, Приложение на ултра звуковите изследвания в педиатрията- 1993 г. ВМИ, Интензивна терапия в неонтологията – 2001 г., Неонатални инфекции- 2005 г., Спешни състояния в диабетологията-2004 г., Актуални проблами на детската неврология-2004 г.


Д-р Христо Бамбалов – ординатор

През 1955 година завършва медицина във ВМИ-София, а през 1968 година завършва специализация: акушерство и гинекология.

Започва работа в Общинска здравна служба през 1962г. В периода 1965 – 1968г. специализира Акушерство и гинекология в Медицинска академия София. През 1968г. след придобиване на специалност започва работа като лекар в АГО в Районна болница –Сандански. В периода 1974 – 1979г. работи като лекар в Елин Пелин и Пазарджик. През 1979г. отново започва работа като лекар в АГО на Общинска болница Сандански. През 1997г. се пенсионира, но продължава да работи като лекар с прекъсвание от 1997г. до 2000г. и от 2003г. до 2011г. В настоящия момент продължава да работи като ординатор в АГО.