МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Административно стопански блок

Стопански сектор

Стопанският сектор в болницата обхваща всички звена подсигуряващи обслужването на немедицинските битови нужди на пациентите – хранене, пране, отопление, стерилизация,транспорт и т.н.

Стопанският сектор включва следните звена:

  • Складово стопанство
  • Болнична Кухня
  • Автотранспорт
  • Перилен комплекс
  • Централна стерилизационна
  • Централна кислородна инсталация, инсталация за сгъстен въздух и райски газ
  • Парова централа