МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Административен сектор

Счетоводство

Финансово – счетоводния отдел /Фирмено счетоводство/ при МБАЛ”Свети Врач” ЕООД гр. Сандански е структурно звено към Административно стопанския блок /АСБ/. Към него са обособени две звена – счетоводство и каса. Отделът се състои от 4 служители – Главен счетоводител, счетоводители – 2 бр. и касиер. Финансово – счетоводния отдел се ръководи от Главен счетоводител.