МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Административен сектор

Отдел ИСАПОМА

Отдел ИСАПОМА е функционално обособено звено за организиране и осъществяване на цялостната административно-информационна дейност на Болницата, включваща Обща статистика, архив и деловодство; звено отчетност и контрол на медицинската документация, Административно-правно обслужване на персонала, пациенти и граждани.

Отделът се състои от следните звена:

  • Звено контрол и отчетност на медицинската информация;
  • Звено за медицинска, административна информация и статистика;

В отдела работят 6 служители – началник отдел, личен състав, деловодител, юрисконсулт и двама експерти по медицинска документация.

Болницата разполага с нова автоматична телефонна централа, поддържаща над 50 вътрешни линии и 6 външни.

В болницата е изградена локална компютърна мрежа с над 50 компютъра, с по няколко постове във всички отделения и с възможност за ползване на интернет. Медицинската информация за пациентите се води на както на хартиен, така и по електронен път. Специализиран медицински софтуер, закупен от болницата, позволява воденето на електронно ИЗ на пациента и създаването на електронен архив с медицинските данни за всички преминали пациенти. Наличието на електронен архив дава възможност за бърз достъп до медицински данни за пациентите от минали приеми в болницата, което дава възможност на лекуващите лекари за сравнителен анализ на състоянието и по-точно диагностициране на пациента.