МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Административно стопански блок

Административен сектор

Административният сектор на МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД е разположен в отделна сграда от основния корпус на болницата.

Административният сектор на болницата обхваща дейността на Фирменото ръководство, Счетоводството на болницата и отдел ИСАПОМА. Основната цел на сектора е да осигури качествено и бързо административно обслужване на гражданите и персонала на болницата.

Разположение на отделните структури в Административната сграда:

І-ви етаж:

 • Каса на болницата
 • Директор АСБ
 • Началник отдел ИСАПОМА
 • Клуб/Библиотека на болницата
 • Кабинет за съхранение на кръв и кръвни продукти

ІІ-ри етаж:

 • Управител на болницата
 • Юрисконсулт
 • Главната сестра
 • Главния счетоводител
 • Счетоводството и завеждащ Личен състав
 • Звено „Контрол” към отдел ИСАПОМА
 • Деловодство и Архив

Тавански помещения:

Архив на болницата, където се съхраняват Историите за заболяване на пациентите и всички други документи от дейността на болницата подлежащи на съхранение, съгласно закона за Държавния архивен фонд.