Поставяне на изкуствени тазобедрени и колянни стави

От 2010г. в МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД с привличането на проф. Соколов на работа в Ортопедо-травматолочично отделение се извършват високоспециализирани оперативни процедури с алопластика на тазобедрени и колянни стави (поставяне на изкуствени стави).

Публикувано на

Още