Начало на изпълнение на проект по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД е първото лечебно заведение в страната, където стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.  Схема BG161PO001/1.1-11/2011  – „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, спечелен от община Сандански на стойност 3 739 152 лв.

На 25.06.2012г. беше доставена една част от новото медицинско оборудване заложено в Проекта за обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД:

  1. Дигитален рентгенов апарат за Скопия/Графия
  2. Дигитален рентгенов апарат за Графия
  3. Мамограф
  4. Рентгенов апарат тип С-рамо за ортопедична и хирургична операционни
  5. Кардиомонитор – 12 броя
  6.  Многоканален ЕКГ апарат – 5 броя
  7.  Транспортен респиратор за ОАИЛ
  8.  Кардиотокограф за АГ отделение
  9. Апарат за определяне на гликиран хемоглобин  за Клинична лаборатория
  10. Апарат за автоматично отчитане на урина за Клинична лаборатория
Публикувано на

Още