МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Контакти

Телефонен указател

Ръководство

Управител 074 201 016
Началник Административен отдел 0889917739
   
Директор ДКБ 0887562117
   

Административно Стопански Блок

ИСАПОМА

Началник отдел 074201016;
0889191959
Юрисконсулт 0889010113
Личен Състав 074201015;
0885384771
Деловодство и Архив 074159997;
0885612638

Счетоводство

Главен счетоводител 0885575727
Счетоводство 074201015;
0885384771
Каса 074201015;
0885384771

Стопански блок

Домакин 0889080814
Шофьори 0885218299

Аптека

Телефон 0882757414

Диагностично консултативен блок

Приемен кабинет-гр.Сандански 0746/30608;
0887652208
Приемен кабинет-гр.Петрич 0886723913

Клинична лаборатория

Лаборатория Сандански 0885218298
Лаборатория Петрич 0885765077

Микробиология

Лаборатория Сандански 0882414646

Рентген

Регистратура Сандански 074203000
Регистратура Петрич 0886174443

Стационар

Кардиология

Началник отделение 0886366046
Мед. секретар 0885218290
Манипулационна 0885218290

Вътрешно отделение

Отделение -гр. Сандански 0885218291
Отделение- гр.Петрич 0885943956

Хирургия

Хирургия- гр.Сандански 0885218294
Хирургия- гр.Петрич 0885954972

Травматология

Травматология- гр.Сандански 0885218293
Травматология- гр.Петрич 0886280323

ОАИЛ

ОАИЛ Сандански 074409000
Операционен блок Сандански 0885218306
ОАИЛ гр. Петрич 0885846825

АГО

АГО -гр.Сандански 0885218309
АГО -гр.Петрич 0886216665

Неврология

Неврология -гр.Сандански 0885218292
Неврология -гр.Петрич 0885810078

Детско отделение

Детско отделение- гр.Сандански 0885218297
Детско отделение- гр.Петрич 0886187306

Очно отделение

Манипулационна 0885414146

Хемодиализа

Хемодиализа Сандански 0885282839; 07415 9947 факс
Хемодиализа Петрич 0885831399