МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Югозападна болница

Структура

 МБАЛ „Югозападна болница“ ООД е многопрофилна болница за активно лечение с териториален обхват на дейността – населението и гостите на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна, разположени в югозападната част на България, на юг от Кресненското дефиле до Беласица и югозападните склонове на Пирин планина.

Многопрофилна Болница за активно лечение “Свети врач” ЕООД се състои от четири функционално обособени структурни блока:

Диагностично-консултативен блок

Диагностично-консултативния блок се състои от:

I. Приемно-консултативни кабинети

 1. Терапевтичен
 2. Неврологичен
 3. Педиатричен
 4. Кардиологичен
 5. Хирургичен
 6. Офталмологичен
 7. Гинекологичен
 8. Ортопедо-травматологичен
 9. Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
 10. Кабинет за съхранение и разпределение на кръв и кръвни продукти

 

II. Лаборатории

  1. Клинична лаборатория
  2. Микробиологична лаборатория

 

III. Отделения без легла

  1. Образна диагностика (Рентген)
  2. Клинична патология

 

 

 

 

Стационар

 

Стационарът включва:

I. Терапевтичен блок

  1. Кардиологично отделение
  2. Вътрешно Отделение
  3. Неврологично отделение

 

II. Хирургично отделение

III. Очно отделение

IV. Ортопедо-травматологично отделение

V. Акушеро-гинекологично отделение

VI. Детско отделение

VII. ОАИЛ

VIII. Отделение за физиотерапия, рехабилитация и водолечение

IX. Отделение по хемодиализа с 10 поста за Хемодиализа

Звено “Операционни зали”, което разполага със 7 операционни зали, Кабинет за преданестезиологична консултация, оборудване и инструментариум, за различните отделения с хирургичен профил.

 

 

 

Административно-стопански блок

 

Административно-стопанския блок се състои от:

  1. Фирмено и административно ръководство
  2. Фирмено счетоводство, ТРЗ и каса
  3. Отдел “Информационно-статистическо, Административно-правно обслужване, Маркетинг и Анализ”
  4. Перилен комплекс
  5. Болнична кухня
  6. Парова централа
  7. Складово стопанство
  8. Автотранспорт
  9. Стерилизационна

 

Болнична аптека

Болничната аптека е обособена структура в рамките на АСБ за снабдяване на болничните отделения и др. звена с необходимите медикаменти и консумативи.

 

 

 

Учебен отдел

 

  1. Звено за практическо обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи” по специалностите: медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и медицински лаборант
  2. Звено за следдипломно обучение на лекари-магистри за придобиване на специалност по Кардиология, Образна диагностика и Хирургия
  3. Звено за административно обслужване