Договор №103-33/14 за доставка на мед.изделия за Ангиографска лаборатория

„Доставка на медицински изделия за Ангиографска лаборатория към МБАЛ „Свети Врач“, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя за доставка на медицински изделия-лекарствоизлъчваща балон-система за коронарна ангиопластика“.

2014-09-11 dogovor_med_izdelia_lekarstvoizlachvasta_balon_sistema

Публикувано на

Още