Договор №103-32/2014 за доставка на медицински изделия

Във връзка с проведена процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия-лекарствоизлъчваща балон-система“, МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД сключи настоящия договор:  dogovor_med_izdelia_balon_sistema

Публикувано на

Още