МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

  • Ортопедия и травматология

  • Отделение образна диагностика

  • Кардиология

  • Физиотерапия

  • Акушеро-гинекологично отделение

  • Операционни зали

  • Клинична патоанатомия

  • Хирургия

  • Хемодиализа

  • Клинична лаборатория

Прием в болницата

Приемът на пациенти в Болницата се осъществява в Приемен кабинет на Диагностично-консултативен блок в условията на спешен и планов прием.

Здравно-осигурителни фондове

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД има сключени договори за извършване на здравни услуги – медицински прегледи, изследвания и лечение

Учебен отдел

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД е акредитирана като база за провеждане на практическо обучение на лекари –магистри по следните специалности: Кардиология…