МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Новини

ОБЯВА

О Б Я В Я В А М
Едно свободно място финансирано от държавата за практическо обучение на магистри – лекари, както следва:
– лекар специализант по НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Публикувано в Новини

ОБЯВА

О Б Я В Я В А М

Едно свободно място- държавна поръчка за практическо обучение на магистри – лекари, както следва:

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ

Публикувано в Новини

ОБЯВА

О Б Я В Я В А М
Места за държавна поръчка за практическо обучение на магистри – лекари, както следва:
– ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ – 1 място
– ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ – 1 място

Публикувано в Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД Утвърдена от Общото събрание на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД на свое заседание от 10.06.2022 г. Изисквания към кандидатите за управител: Управител може да бъде български гражданин или … Продължи

Публикувано в Новини

Покана

ПОКАНА за участие в публично събитие по проект 1819 „Healthcare Service Provision”, Акроним „RemoteCARE“, програма INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020” МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, в качеството си на Проектен бенефициер 3 по проект 1819 „Healthcare Service Provision”, Акроним „RemoteCARE“, реализиран по … Продължи

Публикувано в Новини